Estás en > Mis repoelas > Colaboraciones

 
(Re)Ser(Vado) - Del poemario “Profundidad de Campo” (Visor, 2009) - Poema D
     Eu nada máis quería debuxar un amuleto
     pero cando falei só contemplaron os meus labios.

     Preguntarlle ós lirios, ás pantallas, ós papeis térmicos,
     preguntarlle ós demáis quen demos é que era eu.
     Corrín o risco de perderme, -a min, que fun todo canto tiven-
     apoucada nena pálida do uniforme azul.

     ¿Faría da nosa casa o éxito un fracaso?

     Privilexio da miseria é ter o seu lugar
     Como non teña traballo, marcho para Las Vegas.
     O volume de todas as miñas cifras incide nas esporas ás que me inclino.
     Xúroche que non tería sometido tanto
     por medo a non estar a aquela altura.
     ¿Se non quero é que non quero?

     Ó peixe débil a corrente levaráo a algún lugar seguro.
     O peixe forte estará só nun esforzo que se multiplica.
     Misericordioso é o premio quero estar enferma
     ¿Ónde estabas cando te necesitei?.
     Yo sólo quería dibujar un amuleto
     pero cuando hablé sólo contemplaron mis labios.

     Preguntarle a los lirios, las pantallas, los papeles térmicos,
     preguntarle a los demás quién demonios era yo.
     Corrí el riesgo de perderme, -a mí, que fui todo cuanto tuve-
     apocada niña pálida del uniforme azul.

     ¿Haría de nuestra casa el éxito un fracaso?

     Privilegio de la miseria es tener su lugar
     Como no encuentre trabajo, me marcho a Las Vegas.
     El volumen de todas mis cifras incide en las espuelas a las que me inclino.
     Te juro que no habría sometido tanto
     por miedo a no estar a aquella altura.
     ¿Si no quiero es que no quiero?

     Al pez débil la corriente lo llevará a algún lugar seguro.
     El pez fuerte estará solo, en un esfuerzo que se multiplica.
     Misericordioso es el premio quiero estar enferma
     ¿Dónde estabas cuando te necesité?.

Selección de poemas de © Yolanda Castaño, elegidos amablemente por la autora, para su publicación en la revista mis Repoelas:

Poema A de Reservado ~ : ~ Poema B de Reservado

Poema C de Reservado ~ : ~ Poema D de Reservado


 


Página publicada por: José Antonio Hervás Contreras